Program odpad. hospodárstva

Program odpadového hospodárstva obce Dúbravy

Program odpadového hospodárstva obce Dúbravy je dokumentom pre nakladanie s odpadmi na území obce do roku 2015.

Vychádza z hodnotenia súčasného stavu nakladania s odpadmi, je zameraný na ekologicky správne a hospodárne nakladanie s produkovanými odpadmi na území obce a je v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja.

Tento program zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatínych predpisoch SR a EÚ a je vypracovaný v zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 310/2013 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Program odpadového hospodárstva obce Dúbravy

Program-odpadoveho-hospodarstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 MB