Navigácia

Obsah

Demografický vývoj obce

Demografický vývoj obce od roku 2009 do roku 2015

Obdobie   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkový počet obyvateľov   960 952 949 950 954 933 931
928
Z toho: narodení 7 4 6 8 4 9 8 6
  úmrtí 17 9 16 17 13 12 12 7
  prisťahovaných 16 18 24 24 16 16 19 23
  odsťahovaných 14 16 13 11 28 15 18 14
Celkový nárast, pokles   4 - 8 - 3  1 4 - 21 - 2 -3

Zloženie obyvateľstva k 31.12.2016 

Pohlavie
Predproduktívny vek
(0-14)
Produktívny vek
(15-59)
Poproduktívny vek
(60 +)
Spolu
ženy
53 
286 
 134
473
muži
66
310 
  87
463
Spolu
119
596
221 
936

Zloženie obyvateľstva k 31.12.2015

Pohlavie
Predproduktívny vek
(0-14)
Produktívny vek
(15-59)
Poproduktívny vek
(60 +)
Spolu
ženy
54 
283 
 132
469
muži
69
305 
  85
459
Spolu
123
588
217 
928

Zloženie obyvateľstva k 31.12.2014

Pohlavie
Predproduktívny vek
(0-14)
Produktívny vek
(15-59)
Poproduktívny vek
(60 +)
Spolu
ženy
50
290
137
477
muži
63
307
86
456
Spolu
113
597
223
933