Obsah

Kontakt                                                        Materská škola

Adresa

Materská škola
Dúbravy 114
962 12 Dúbravy
Riaditeľka MŠ:  Mgr. Iveta Stehlíková
Vedúca školskej jedálne:  Jana Pázmányová
Učiteľka: Helena Gajdošová

Spojenie

Tel.: 045/545 97 20
Email: msdubravy@gmail.com