Navigácia

Obsah

Slobodný prístup k informáciám

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
  • Obec Dúbravy poskytuje iba informácie, ktoré má k dispozícií. Obec Dúbravy poskytuje informácie zverejnením alebo sprístupnením na základe žiadosti.