VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

  • Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.
  • Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja.
  • Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.
  • Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu.

2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 1 2022 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 589,66 kB

2021

VZN č. 1/2021

VZN 1 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Dodatok č. 1 k 1 2021 o podmienkach poskytovania soc. služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,14 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby

Dodatok č. 2 k VZN 1 2021 o podmienkach poskyt. soc. služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,94 kB

Novelizácia č. 3 k VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania soc. služieb

Novelizácia č. 3 k VZN č. 1_2021 o podmienkach poskyt. soc. služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,64 kB

2020

VZN č. 6/2020

VZN 6 kompetencie na úseku školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 644,19 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 o určení fin. prostr. - úsek školstva

Dodatok č. 1 k 6 2020 o určení fin. prostr. - úsek školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,07 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2020 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Dodatok č. 2 k 6 2020 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,05 kB

Novelizácia č. 3 k VZN 6 2020 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Novelizácia č. 3 k VZN č. 6_2020 úsek školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,22 kB

VZN č. 5/2020

VZN 5 2020 o správnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 892,63 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

Dodatok č. 1 k 5 2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,85 kB

Novelizácia č. 2 k VZN č. 5/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy

Novelizácia č. 2 k VZN č. 5_2020 o správnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,01 kB

VZN č. 4/2020

VZN 4 2020 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 869,82 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 1 k 4 2020 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,88 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 2 k 4 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,3 kB

VZN č. 3/2020

VZN 3 2020 o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 931,71 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s KO, DSO a OO

Dodatok č. 1 k 3 2020 o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 637,36 kB

VZN č. 2/2020

VZN 2 Požiarny poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB

VZN č. 1/2020

VZN 1 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 800,22 kB

2019

VZN č. 2/2019

VZN č. 2 2019 o čiastočných nákladoch v škol. zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 855,55 kB
Zobrazené 1-20 z 42