Navigácia

Obsah

Stavebný úrad a Životné prostredie

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec
Tel.: 045/5394 300 
Adresa: Zvolenská 1
              962 02 Vígľaš

Knižnica

Knihovník: Helena Gajdošová
Adresa: Dúbravy 196
              962 12 Dúbravy
Otváracie hodiny:
Pondelok  16.00 - 18.00
Štvrtok      16.00 - 18.00

Materská škola

Adresa: Materská škola
              Dúbravy 114
              962 12 Dúbravy
Riaditeľka MŠ: Mgr. Iveta Stehlíková
Vedúca školskej jedálne: Jana Pázmányová
Tel. číslo: 045/545 97 20
e-mail:  msdubravy@gmail.com
Učiteľka: Helena Gajdošová