Navigácia

Obsah

Stavebný úrad a Životné prostredie

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec
Tel.: 045/5394 300 
Adresa: Zvolenská 1
              962 02 Vígľaš

Knižnica

Knihovník: Martina Šufliarska
Adresa: Dúbravy 196
              962 12 Dúbravy
Otváracie hodiny:
Pondelok  16.00 - 18.00
Štvrtok      16.00 - 18.00

Materská škola

Adresa: Materská škola
              Dúbravy 114
              962 12 Dúbravy
Riaditeľka MŠ: Mgr. Iveta Stehlíková
Učiteľka: Zuzana Fekiačová
Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Hrubá
tel. číslo:  045/5459 720
e-mail:  msdubravy@gmail.com