Dôležité kontakty

Zariadenie pre seniorov

Adresa: Zariadenie pre seniorov, Dúbravy 515, 962 12 Dúbravy

Vedúca zariadenia: Emília Remeselníková

Sociálny pracovník: Mgr. Ingrid Rusnáková

tel.: 0944 452 148

email: druhydomov.dubravy@gmail.com

Opatrovateľky: 045/3700 261

Zdravotný úsek: 045/3700 262

Stavebný úrad a Životné prostredie

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec

Tel.: 045/5394 300

Adresa: Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Materská škola

Adresa: Materská škola, Dúbravy 114, 962 12 Dúbravy

Riaditeľka MŠ: Mgr. Iveta Stehlíková

Učiteľka: Zuzana Fekiačová

Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Hrubá

tel. číslo:  045/5459 720

e-mail: msdubravy@gmail.com

Knižnica

Knihovník: Martina Šufliarska

Adresa: Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy

Otváracie hodiny:

  • Pondelok 16.00 - 18.00
  • Štvrtok 16.00 - 18.00