Navigácia

Obsah

Zariadenie pre seniorov

Adresa: Zariadenie pre seniorov
              Dúbravy 515
              962 12 Dúbravy

Vedúca zariadenia: Emília Remeselníková
Sociálny pracovník: Mgr. Ingrid Rusnáková
tel.: 0944 452 148
email: druhydomov.dubravy@gmail.com
 
Opatrovateľky: 045/3700 261
Zdravotný úsek: 045/3700 262

Stavebný úrad a Životné prostredie

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec
Tel.: 045/5394 300 
Adresa: Zvolenská 1
              962 02 Vígľaš

Materská škola

 

Adresa: Materská škola
              Dúbravy 114
              962 12 Dúbravy
Riaditeľka MŠ: Mgr. Iveta Stehlíková
Učiteľka: Zuzana Fekiačová
Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Hrubá
tel. číslo:  045/5459 720
e-mail:  msdubravy@gmail.com

Knižnica

Knihovník: Martina Šufliarska
Adresa: Dúbravy 196
              962 12 Dúbravy
Otváracie hodiny:
Pondelok  16.00 - 18.00
Štvrtok      16.00 - 18.00