Obsah

Projekty

Názov projektu: Stierame rozdiely
  • Plnenie cieľa: Zavádzanie a rozvíjanie  životných  zručností/kľúčových kompetencií detí   rozpracované v sociálno – emocionálnej oblasti VaV.
Názov projektu: Adamko hravo-zdravo
  • Plnenie cieľa: Je to celoslovenský projekt  na podporu zdravia detí.
Názov projektu: Zdravá škola
  • Plnenie cieľa: Do tohto projektu  sme nie zapojený priamo, ale jednotlivé jeho  prvky využívame vo výchovno-vzdelávacom procese
Názov projektu: Región  Podpoľanie
  • Plnenie cieľa: Je to projekt zameraný na regionálnu výchovu. Spolupracujeme aj so ZŠ v Detve. Jednotlivé ciele máme rozpracované vo vlastných cieľoch ŠkVP.
Názov projektu: Evička nám ochorela
  • Plnenie cieľa: Ide o regionálny projekt, ktorý plníme v spolupráci so SČK vo Zvolene.
Názov projektu: Veselé zúbky
  • Plnenie cieľa: Celoštátny  zdravotný projekt
Názov projektu: Bezpečnosť na ceste
  • Plnenie cieľa: Celoslovenský projekt zameraný na prvky dopravnej výchovy. Z tohto projektu využívame reflexné vesty a reflexné  označovacie prvky.
Názov projektu: Separujeme
  • Plnenie cieľa: Regionálny projekt spojený so súťažou v zbere PET fliaš a papiera.  V súťaži sa už viac ako päť rokov držíme na popredných miestach.