Obsah

O nás

Z histórie

Materská škola v Dúbravách začala písať dráhu svojej prevádzky 2. januára 1980 ako jednotriedna materská škola s počtom detí 34. Za 35 rokov prešla rôznymi zmenami a svoje zamestnanie  tu našlo  mnoho  učiteliek, tri  upratovačky a dve kuchárky. 
 
V roku 1985 bola skolaudovaná prístavba materskej školy s priestormi šatne pre deti a skladové priestory, ktoré nám v čase  nárastu populácie v obci slúžili ako druhá  trieda.  V súčasnej dobe ju využívame ako telocvičňu.
 
Budova MŠ sa nachádza v centre obce.  Jej súčasťou je aj rozsiahla školská záhrada s pieskoviskom a rôznym záhradným náradím.  Celý areál je oplotený a od hlavnej cesty chránený živým plotom.
Po roku 2010 zmenila budova svoj vzhľad. Vymenili sa okná, budova sa uteplila a fasády budovy dostali farebný nádych.

Mamička, otecko, poďte do mojej  „Slniečkovej materskej školy“ !

Materskú školu nájdeš  veľmi ľahko, lebo je to farebná budova v centre obce pri hlavnej ceste, a preto ju od nej ukrýva živý plot tují, aby  bola chránená od  prašnosti. Máme jednu triedu, v ktorej sa hrám s  kamarátmi vo veku od 3 do 7 rokov.

Počas celého dňa sa o mňa starajú  pani učiteľky, ktoré mi  pripravujú pestrý program dňa plný hier, cvičení a rôznych aktivít. Všetci spolu tu trávime deň po dni v priateľskej atmosfére a snažím sa naučiť žiť v kolektíve  rovesníkov a dodržiavať všetky  pravidlá  bezpečného  a slušného  správania tak, aby som ako plnohodnotný  žiak mohol nastúpiť na primárne vzdelávanie do základnej  školy.

Moja materská škola na mňa čaká  od 3 do 6 rokov, prípadne do 7, ak sa potrebujem lepšie   pripraviť na školskú dochádzku.

Bránou materskej školy môžem vstúpiť v čase od 6.30 hod.  a stráviť tam  dopoludnie alebo celý deň  až do 16.00 hod..  Ak  budeš chcieť so mnou stráviť dlhšie popoludnie, môžeš si ma prevziať od pani učiteľky už od 15.00 hod.. V prípade  vyšetrenia u lekára, zubára, logopéda a iného špecialistu sa, maminka, ocko dohodni s pani učiteľkou, ona ma určite pustí. Ak pošleš pre mňa do materskej školy  okrem teba, mamička a otecko, iného rodinného príslušníka, kamaráta alebo nášho suseda, musíš pani učiteľke odovzdať splnomocnenie na moje preberanie inou osobou.

Bez jedla by som v materskej škole  nevládal  vykonávať všetky aktivity, a preto  tu mám vždy chutnú desiatu, obed a olovrant a zabezpečený pitný režim. Lenže  nezabudni, že  za stravu je potrebné uhrádzať  poplatky včas.  Ak ešte nie som  zaradený medzi predškolákov alebo do hmotnej núdze, musíš zaplatiť aj poplatok za  materskú školu. Za to, že to plníš vzorne, som ti ja, tvoje dieťa, veľmi vďačné.

Chcem byť zdravý a silný, preto viem, že si po práci musím  oddýchnuť. Však aj ty si  po príchode z práce unavená/unavený.  Je mi to umožnené v čase hneď po obede, preto potrebujem  pyžamko.  Aby som sa počas celého dňa cítil v mojej materskej škole  príjemne, prezúvam sa do pohodlných  a bezpečných prezuviek a môžem si  prezliecť tepláčiky, aby  som bol pri použití hygienického zariadenia  rýchlejší. Vieš, že gombík na rifliach sa mi odopína ťažko.

Ak budeš potrebovať čokoľvek vedieť o mne,  ako sa mi darí  hromadiť vedomosti, získavať zručnosti alebo sa opýtať na inú záležitosť spojenú s mojim pobytom v materskej škole, neváhaj a opýtaj sa pani učiteľky v čase konzultačných hodín telefonicky, alebo priamo v materskej škole.