Ohlasovňa požiarov

Vznik požiarov je potrebné ohlásiť na tel. č.

  • na ohlasovňu požiarov v pracovnom čase:
045/ 5459 520, 045/5459 860 - Obecný úrad Dúbravy 
  • mimopracovnej doby:

0903 493 917 Elena Grňová  (starostka obce)

0905 600 180 Mikuláš Klimo (veliteľ DHZO)

0903 922 401 Jolana Ľuptáková (zástupca starostky)

Najdôležitejšie telefónne čísla

150, resp.: 112 - hasiči
158, resp.: 112 - polícia
155, resp.: 112 - lekárska prvá pomoc

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý
c) rozsah požiaru
d) ohrozenie osôb
e) prístupové cesty
f)  meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu