Navigácia

Obsah

Obec Dúbravy

Obec Dúbravy leží v kotline pod Poľanou. Obec je chránená od severu, čiastočne od východu horami a vrchmi západného pásma Poľany.  Nachádza sa v poľnohospodárskej krajine, má pretiahnutý tvar v smere východ - západ. Územie obce hraničí z východu  s mestom Detva z juhu s obcou Vígľaš, zo severu a zo západu s obcou Očová. Leží severne od hlavného významového smeru Zvolen - Detva - Lučenec. Zastavané územie pozostáva zo zastavanej časti jadrovej obce a zo sídelných jednotiek Hradná, Iviny, Trnavy, Jazovec. Z toho plochy osád Iviny, Trnavy a Jazovec majú charakter rozptýleného lazníckeho osídlenia. Dúbravy sú organizačne začlenené do okresu Detva.
 
 autor: Dominika Kamenskáobec Dúbravy

Základné informácie

Okres: Detva
Mikroregión: Koordinačné združenie mikroregiónu Podpoľanie
Prvá písomná zmienka: 1626
Nadmorská výška: 437 m.n.m.
Počet obyvateľov (k 31.12.2015): 928
Výmera katastra: 1955 ha
Časti obce: Želubudza, Iviny, Hradná
Chránené územia: CHKO Poľana
Zaujímavosti: Rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1833
                        Hospodársky dvor z roku 1908 v časti Želobudza, prvý štátny majetok v republike
                        Zvonička z 19. storočia v časti Iviny
 
Hospodársky dvor z roku 1908
 
Rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1833     Zvonička z 19. storočia