Predsedníctvo

Členovia predstavenstva

  1. Elena Grňová, Dúbravy 364, Detva 962 12
  2. Ján Ľalík, Dúbravy 147, Detva 962 12
  3. Marta Šmálová, Dúbravy 352, Detva 962 12
  4. Ing. Ján Šmál, Na Graniari 6116/53, Banská Bystrica 974 01
  5. Ing. Milan Laluha, SPF, Búdková 36, Bratislava 817 15

Náhradníci

  1. Ján Šmál, Dúbravy 355, Detva 962 12
  2. Ing. Juraj Trnka, Dúbravy, Hradná 203, Detva 962 12

Správa členov predstavenstva (27.44 kB)