Naše služby

Prehľad poskytnutých služieb

Odborné činnosti:
  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia - sebaobsluha, motorika, nácvik chôdze, zlepšenie pamäte, využitie rôznych terapií
  • Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení:
                    - vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti podľa ošetrovateľských procesov a štandardov
                    - zabezpečovanie základej zdravotnej starostlivosti v zariadení prostredníctvom zmluvnej praktickej lekárky
                    - zabezpečovanie špecializovanej starostlivosti v zariadení prostredníctvom zmluvného psychiatra
                    - zabezpečovanie vyšetrení u lekárov špecialistov (objednávanie, sprevádzanie) na základe ordinácie praktickej lekárky
                    - príprava a podávanie liekov
                    - ošetrovanie/preväzy rán (ADOS)
                    - prevencia a ošetrovanie dekubitov (ADOS)
                    - podávanie infúzií (ADOS)
                    - odber biologického materiálu
                    - meranie fyziologických funkcií
                    - glykemický profil, podávanie inzulínu

 

Záujmová činnosť:

- tréning pamäte (využitie rôznych techník a metód na zlepšenie pamäti, jej udržiavanie a stimuláciu)

- spoločeské hry (Scrabble, Človeče nehnevaj sa, reminiscenčné pexeso,...)

- čítanie s prvkami biblioterapie (čítanie kníh, časopisov, rozličných textov či predčítavanie)

- hudobné vystúpenia folklórnych súborov, rozličný kultúrny program v priestoroch zariadenia

- aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, duševná hygiena, spríjemnenie pobytu v zariadení

- ľahké skupinové cvičenia na rozhýbanie celého tela a udržiavanie sa v dobrej fyzickej kondícii

- tvorivé dielne so zameraním na rôzne tématické okruhy

- canisterapia (zabezpečuje externý canisterapeut)

- spájanie generácií (spolupráca s miestnou MŠ)

- rozličné skupinové aktivity (podporujú lepšiu adaptáciu na nové prostredie, zabezpečujú socializáciu ako aj zlepšujú celkové prežívanie v našom zariadení)

- záhradná terapia (starostlivosť o kvetiny v interiéri a starostlivosť o vyvýšené záhony a kvety v exteriéri zariadenia)

- prechádzky po okolí, posedenie pri káve

 

Ďalšie činnosti:

- pedikúra, kadernícke služby

- automat na kávu a teplé nápoje

- pitný režim počas celého roka

- duchovná služba: rímsko-katolícka svätá spoveď a prijímanie 1-krát do mesiaca, vysluhovanie sviatostí

- zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných nákupov

- úschova cenných vecí

- spoločné priestory na spoločné stretávanie sa klientov

- zabezpečenie telefonického kontaktu s príbuznými

- internet

- knižnica