Obsah

Životné prostredie

Výrub stromov

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec

Adresa:  Obecný úrad Vígľaš
               Zvolenská 1
               962 02 Vígľaš

Telefón: 045/5394 300

Stránka

  • 1