Navigácia

Obsah

Kultúra

Divadelný súbor

Vznik ochotníckeho divadla v našej obci sa datuje od roku 1942. O jeho založenie sa postaral miestny učiteľ a kantor Ladislav Maloveský. Z prvého vystúpenia bol poskytnutý príspevok do fondu na zakúpenie harmónia do miestneho kostola vo výške 500,- korún. Už v roku 1943 sa divadelný ochotnícky súbor zúčasnil II. župných pretekov v Banskej Bystrici s hrou "Bože ako" v réžií Ladislava Maloveského kde zo 48 prihlásených súborov skončili na 10. mieste. Činnosť divadelného krúžku v povojnových rokov pokračovala s menšími a väčšími prestávkami až doteraz. Ochotnícky divadelný súbor NÁDEJ Dúbravy má v súčanosti 22 členov. Každoročne pripraví novú divadelnú hru, ktorých premiéry sa konajú z príležitosti rôznych sviatkov a výročí. Počas svojej obnovenej činnosti od roku 1989 naštudoval a odohral 21 divadelných hier v prevažnej miere komédie od slovenských, ale aj zahraničných autorov a hrané pásmo slova a hudby na Vianoce. Súbor sa v prevažnej miere zameriava na komédie pretože je tento žáner blízky či už členom súboru, ale aj diváckej verejnosti. V roku 2005 po prvýkrát pripravil rozprávku "Vymenená princezná", ktorej preméria bola druhú májovú nedeľu z príležitosti obecných osláv Dňa matiek. V rokoch 1989 - 1992 bol režisérom divadelného krúžku p. Ondrej Smutný. V roku 1993 p. Emil Tomáščík. V roku 1994 a 1995 p. Jozef Šmál, ktorý je zároveň aj vedúcim súboru. A od roku 1996 je režisérom ochotníckeho divadelného súboru p. Ján Selecký z Divadla JGT zo Zvolena. Výtvarníkom a scénografom divadelného súboru je p. Ján Smutný. V roku 1992 sa zúčastnil súbor krajskej prehliadky vo Veľkom Krtíši s hrou "Kuchárky z Ovseného", v roku 1993, krajskej prehliadky v Námestove s hrou "Kaviar alebo šošovica" a v roku 1998 krajskej prehliadky v Revúcej s hrou "Žobrácke dobrodružstvo". S hrou "Prebuď sa Katarína" sa súbor zúčasníl okresnej prehliadke Bansko-bystrického okresu, ktorá sa konala na Telgárte.

V roku 1997 bol súbor na základe dosiahnutých výsledkov preradený z kategórie C do kategórie B.

Dňa 17.11. 2017 sa uskutočnilo stretnutie divadelníkov pri príležitosti 65. výročia založenia divadelného súboru v Dúbravách, na ktoré bolo pozvaných 82 účastníkov, či už súčasných členov súboru, ale aj divadelníkov z predchadzajúcich rokov.

Divadelný súbor

Zoznam naštudovaných a odohraných divadelných predstavení po obnovení činnosti od roku 1989:
 1. Pero Budák: Klbko 1990
 2. B. S. Timrava: Páva 1991
 3. Ján Kedro:  Kuchárky z ovseného 1992
 4. R. Tarabusi:  Kaviár alebo šošovica 1993
 5. Ondrej Bosík:  U nás taká obyčaj 1994
 6. Fr. Urbánek:  Už sú všetci v jednom vreci 1995
 7. Aramašov Papajan: Ženích z Paríža 1996
 8. Milan Grgic: Prebuď sa Katarína 1997
 9. Fr. Šamberk: Jedenáste prikázanie 1998
 10. Ján Solovič: Žobrácke dobrodružstvo 11. 04. 1999
 11. Ján Drda: Hriešna dedina, alebo zabudnutý čert 23. 04. 2000
 12. Jaroslav Vostrý: Tri v tom 15. 04. 2001
 13. Emil Svatoň: Testament 30.03. 2002
 14. František Samberk: Palackého ulica č. 27 20. 04. 2003
 15. Branislav Nušič: Pani ministrová 11. 04. 2004
 16. Lichardová-Lokrencová: Vymenená princezná 08. 05. 2005
 17. Jaroslav Vostrý:  Kapitánové zálety 16. 04. 2006
 18. Vianoce očami mladých: Pásmo slova a hudby 26. 12. 2007
 19. J.M. Molier: Lakomec 12. 04. 2009
 20. Antonín Procházka: S tvojou dcérou nikdy 05. 07. 2011
 21. Pero Budák: Klbko 22. 05. 2016
 22. Jozef Hollý: Kubo 14. 05. 2017