Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 3. 2022

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

64/001/22

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

22. 2. 2022

Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/33/054/152

276/2022

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

22. 2. 2022

Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/33/054/145

275/2022

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

18. 2. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

258/2022

Neuvedené

Obec Dúbravy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

18. 2. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

257/2022

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

15. 2. 2022

Zmluva o bežnom účte

240/2022

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

10. 2. 2022

Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

216/2022

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

10. 2. 2022

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

215/2022

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

3. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finanćného príspevku

182/2022

Neuvedené

Obec Dúbravy

Ministerstvo práce,sociálnycg vecí a rodiny SR

21. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany

101/2022

Neuvedené

HolzHaus s.r.o.

Obec Dúbravy

20. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní verejnej telefónnej služby

88/2022

120,00 EUR

Obec Dúbravy

NetSpace s.r.o.

12. 1. 2022

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

26/2022

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.