Obsah

Kultúrne podujatia

Verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú verejnosti prístupné podujatia konané na území obce Dúbravy.
Sú to:
  • divadelné predstavenia a koncerty,
  • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
  • tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
  • artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov:
  • v uzatvorenom priestore v rámci objektu,
  • na verejnom priestranstve.
Usporiadateľom podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba.