O nás

Hľadáte druhý domov pre svojich rodičov alebo starých rodičov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby?

Ponúkame Vám možnosť ich umiestnenia v novovybudovanom Zariadení pre seniorov v Dúbravách s celoročným

pobytom, a výhľadom na pohorie Poľana. Zriaďovateľom zariadenia je obec Dúbravy.

Jedná sa o prízemnú bezbariérovú budovu, ktorej kapacita je 40 klientov. Prevádzková ubytovacia časť je riešená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V ubytovacích bunkách s predsieňou, bezbariérovou kúpeľňou a WC je možné ubytovať 5 klientov v dvojlôžkovej a trojlôžkovej izbe. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami a úložným priestorom pre šatstvo a osobné veci. Z každej izby je východ cez balkónové dvere do upraveného vonkajšieho priestoru zariadenia, čo umožňuje premiestniť ležiacich pacientov za účelom načerpať novú energiu z okolitej prírody. Budova a izby klientov sú dostatočne presvetlené. V zariadení je vlastná kuchyňa, priestranná jedáleň a spoločenská miestnosť. Budova sa nachádza v tichom prostredí centra obce, kde je dostupná pošta, kaderníctvo, pekáreň, maloobchodné predajne a rímskokatolícky kostol.

Na klientov sa teší odborný tím so skúsenosťami s prácou so seniormi v zariadení, ktorý ponúka sociálne a zdravotné služby s celodennou starostlivosťou, prihliadajúc na sociálny a zdravotný stav klienta. Pracovný tím tvoria aj pracovníci, ktorí sú pripravení klientom zabezpečiť ich životné potreby ako je strava. Voľný čas klientov bude vypĺňať pracovník sociálnej rehabilitácie a pracovník pre záujmovú činnosť.

Klientom chceme vytvoriť príjemnú atmosféru, aby cítili našu lásku a úctu k nim. Sme pripravení počúvať ich príbehy, ktoré s radosťou rozprávajú, načúvať ich radám vyplývajúcich z ich životných skúseností . Chceme, aby seniori žijúci v našom zariadení boli šťastní a veselí. Radi by sme im ukrojili a darovali aspoň malý kúsok z našej energie a vitality.