Navigácia

Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ  2014 - 2018

2015

Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 16. 12. 2015 - 1

Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 16. 12. 2015 - 2

Zápisnica z 9. zasadnutia zo dňa 27.10.2015

Uznesenia z 9. zasadnutoa Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 27. 10. 2015 - 1

Uznesenia z 9. zasadnutoa Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 27. 10. 2015 - 2

Zápisnica z 8. zasadnutia zo dňa 25.8.2015

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 25. 8. 2015 - 1

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 25. 8. 2015 - 2

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 25. 8. 2015 - 3

Zápisnica zo 7.mimoriadneho zasadnutia zo dňa 12.8.2015

Uznesenia zo 7.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 12.8. 2015

Zápisnica zo 6. zasadnutia zo dňa 25.6.2015

Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivinách zo dňa 25. 6. 2015 - 1

Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivinách zo dňa 25. 6. 2015 - 2

Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 11.5.2015

Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 11.5.2015

Zápisnica zo 4. zasadnutia zo dňa 30.4.2015

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 30. 4. 2015 - 1

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 30. 4. 2015 - 2

Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 12.3.2015

Stránka