Navigácia

Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ  2014 - 2018

2017

Uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 15.2. 2017 - 1

2016

Zápisnica zo 16. zasadnutia zo dňa 8.12.2016.

Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 8.12.2016 - 1

Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 8.12.2016 - 2

Zápisnica z 15. zasadnutia zo dňa 11.10.2016.

Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 11.10.2016 - 1

Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 11.10.2016 - 2

Zápisnica zo 14. zasadnutia zo dňa 6.7. 2016.

Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivinách zo dňa 6.7. 2016 - 1

Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ivinách zo dňa 6.7. 2016 - 2

Zápisnica z 13. zasadnutia zo dňa 16.6.2016.

Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 16.6. 2016

Zápisnica z 12. zasadnutia zo dňa 27.04.2016

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 27.4. 2016 - 1

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 27.4. 2016 - 2

Zápisnica z 11. zasadnutia zo dňa 25.02.2016

Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 25.2. 2016 - 1

Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 25.2. 2016 - 2

Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravách zo dňa 25.2. 2016 - 3

2015

Zápisnica z 10. zasadnutia zo dňa 16.12.2015

Stránka