Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 12. 2020

Zmluva o odchyte túlavých psov

51/2020

100,00 EUR Jedensto Eur

Obec Dúbravy

Pefima s.r.o.

15. 12. 2020

Kúpno-predajná zmluva

50/2020

Neuvedené

Holík Juraj a Ľuba Holíková

Obec Dúbravy

26. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

49/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

24. 11. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

48/2020

Neuvedené

THORSTAV s.r.o.

Obec Dúbravy

24. 11. 2020

Kúpna zmluva

47/2020

2 691,00 EUR

Obec Dúbravy

AGROSEV, spol. s r.o.

23. 11. 2020

Zmluva o dielo

46/2020

1 728,00 EUR

Obec Dúbravy

Jakub Slemenský

19. 11. 2020

Dohoda č. 20 33 012 52

45/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

19. 11. 2020

Dohoda č. 20 33 012 51

44/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

11. 11. 2020

Dohoda č. 20 33 010 50

43/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

11. 11. 2020

Dohoda č. 20 33 010 49

42/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

28. 10. 2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

41/2020

Neuvedené

Stredoslovenská distibučná, a.s.

Obec Dúbravy

20. 10. 2020

Kúpna zmluva

40/2020

1 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Miroslav Národa

9. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

39/2020

16 115,00 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo financií SR

7. 10. 2020

Zmluva č. 38/POD-604/20

38/2020

5 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Slovenská agentúra životného prostredia

16. 9. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

37/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

ENVIROPOL SK s.r.o.

11. 9. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

36/2020

171,00 EUR

Jaroslav Grňa a Elena Grňová

Obec Dúbravy

11. 9. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

35/2020

567,00 EUR

Marian Mravec a Katarína Mravcová

Obec Dúbravy

4. 9. 2020

Poistenie nosiča kontajnerov

34/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

21. 8. 2020

Poistenie majetku traktor s prísl.

33/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

21. 8. 2020

Havarijné poistenie traktora

32/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

18. 8. 2020

Poistenie traktora

31/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

30. 7. 2020

Zmluva o úvere

30/2020

54 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

27. 7. 2020

Poistná zmluva

29/2020

610,66 EUR

Obec Dúbravy

Komunálna poisťovňa a.s.

27. 7. 2020

Servisná zmluva

28/2020

300,00 EUR

Obec Dúbravy

JD ROZHLASY s.r.o.

15. 7. 2020

Povinné zmluvné poistenie

27/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Komunálna poisťovňa a.s.

7. 7. 2020

Poistná zmluva

26/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Komunálna poisťovňa a.s.

1. 7. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z2020529_Z

25/2020

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Dúbravy

29. 6. 2020

Licenčná zmluva

24/2020

165,00 EUR

Obec Dúbravy

TENDERnet s.r.o.

12. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

23/2020

40 016,96 EUR

ASTA - STAV s.r.o.

Obec Dúbravy

8. 6. 2020

Zmluva o spolupráci č. 13/05/2020

22/2020

400,00 EUR

Obec Dúbravy

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

2. 6. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.6.2018

21/2020

18 523,45 EUR

THORSTAV s.r.o.

Obec Dúbravy

1. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 200502

20/2020

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Dúbravy

1. 6. 2020

Zmluva o dielo

19/2020

11 679,67 EUR

PUR-STAV KB, s.r.o.

Obec Dúbravy

28. 4. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

18/2020

273 060,83 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo životného prostredia SR

21. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2020

990,00 EUR

PROGRANT s.r.o.

Obec Dúbravy

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

16/2020

1 400,00 EUR

Obec Dúbravy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

27. 3. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemku

15/2020

Neuvedené

Jozef Zvara

Obec Dúbravy

23. 3. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

14/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

NATUR-PACK a.s.

19. 3. 2020

Dohoda č. 20/33/012/16

13/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

11. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1120255

12/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Energie2, a.s.

9. 3. 2020

Dodatok č. 9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

11/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Marius Pedersen a.s.

5. 3. 2020

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

10/2020

Neuvedené

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Dúbravy

20. 2. 2020

Kúpna zmluva s COOP Jednota SD

9/2020

10 000,00 EUR

Obec Dúbravy

COOP Jednota SD

13. 2. 2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003031 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

8/2020

29 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo vnútra SR

29. 1. 2020

Dodatok - Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

7/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Marius Pedersen a.s.

29. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

6/2020

14 250,00 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

23. 1. 2020

Zmluva o spolupráci a zabezpečení pripojenia k verejným telekom. službám

5/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

NetSpace s.r.o.

22. 1. 2020

Kúpna zmluva

4/2020

167 167,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Dúbravy

16. 1. 2020

Zmluva o spolupráci č. 01/01/2020

3/2020

400,00 EUR

Obec Dúbravy

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

9. 1. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

2/2020

6 666,00 EUR

Jozef Zvara, SHR

Obec Dúbravy

8. 1. 2020

Zmluva o dodaní tovarov

1/2020

14 976,00 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.