Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 11. 2023

526

Čistiace prostriedky ZpS

59,34 EUR

LEMI BB s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

525

Telefónne poplatky

112,82 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

524

Dozer

702,00 EUR

GEOSTAV DETVA s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

523

Ochranné a čistiace prostriedky ZpS

238,06 EUR

L Master s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

522

Zásoby ZpS

905,64 EUR

GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

521

Zásoby ŠJ

38,94 EUR

GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

520

Deratizačné služby

50,00 EUR

Dušan Kuttner

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

519

Doprava - za pitnú vodu

275,12 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

518

Servis zariadení verejného osvetlenia

445,34 EUR

Infralux s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

517

Tovar

430,99 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

516

Čistenie odpadových vôd

2 760,00 EUR

PPS Group a.s.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

515

Nájom kopírky skenera a tlačiarne ZpS

55,88 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

514

Nájom kopírky skenera a tlačiarne

20,96 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

513

Odber kuchynského odpadu ZpS

12,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

512

Odber kuchynského odpadu

14,40 EUR

INTA s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

511

Zásoby ŠJ

56,46 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

510

Zásoby ZpS

787,73 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

509

Vypracovanie projektu - Dúbravy rozšírenie vodovodu

1 200,00 EUR

DUO Projekt, s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

508

Podklad a podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestrením, vlhčením a zhutnením

6 964,20 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

507

Úprava krytu z kameniva

5 621,30 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

506

Energie vodovod

131,92 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

505

Doprava - za pitnú vodu

290,08 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

504

Telefónne poplatky

2,68 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

503

Prenájom kontajnerov

153,00 EUR

Technické služby mesta

Obec Dúbravy

3. 11. 2023

502

Likvidácia odpadu

39,60 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 776