Obsah

Rímskokatolícka cirkev

Dom smútku

Začiatok stavby: jún 1978     
Ukončenie stavby: december 1978       
Dom smútku sa staval v Akcii "Z". Pre výstavbu Domu smútku v Dúbravách bol použitý opakovaný projekt. Jeho osadenie si vyžiadalo vyprojektovanie nového prístupu do miestneho cintorína. Stavenisko pre vlastný objekt bolo mierne svahovité.  
Vytvorená kapacita: Dom smútku o ploche obradnej siene 60,5 m2, ploche márnice 11,7 m2 a ploche skladu 5,7 m2.  
V roku 1993 bola prevedená celková rekonštrukcia Domu smútku. Rovná strecha sa nahradila sedlovou strechou, vymenili sa všetky okná aj dvere. Pristavila sa príručna miestnosť k obradnej sieni o ploche 12 m2 a chodby o ploche 2 m2.
 
Dom smútku