Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sedembolestná Panna Mária je titul Panny Márie, ktorý sa vzťahuje na jej bolesti. V rímskokatolíckej cirkvi je Sedembolestná patrónkou Slovenska. 

Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí:

  1. proroctvo Simeona v chráme
  2. útek do Egypta 
  3. strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ježišovo ukrižovanie a smrť
  6. Ježišovo snímanie z kríža
  7. pohreb Ježiša.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pius XI. vyhlásil v roku 1927 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Rímskokatolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Rímskokatolícku cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska.

Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť. Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem najznámejších bolestí Božej Matky.

Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. Omšové texty zo sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že "ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna".

Každoročne sa v sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Rímsko-katolíckom kostole v Dúbravách koná slávnostná svätá omša, nakoľko je náš kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Veriaci si zakaždým kostol vyzdobia darmi zeme ako poďakovanie za tohoročnú úrodu.