Dúbravy,ZSS,akumulácia dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch