Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.09.2019

306

Nájom kopírky skenera a tlačiarne

18,98 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

20.09.2019

305

Likvidácia odpadu

1 157,71 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

304

Likvidácia odpadu

875,52 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

303

Likvidácia odpadu

382,68 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

302

Poplatok za odber podzemnej vody

258,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik s.p.

Obec Dúbravy

20.09.2019

301

Dodávka energie

1 114,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

300

Záloha za odber elektrickej energie

23,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

298

Periodická OPaOS systému ochrany pred bleskom

160,00 EUR

Miroslav Šufliarsky

Obec Dúbravy

20.09.2019

297

Vykonané práce podľa zistených nedostatkov

870,00 EUR

Miroslav Šufliarsky

Obec Dúbravy

20.09.2019

296

Odvodňovací žľab

931,10 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

295

Výstroj DHZ

1 498,00 EUR

PCF s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

294

Výstup z tlačiarne

165,59 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

20.09.2019

293

Odvodňovací žľab

978,00 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

292

Prístup do mapového portálu

1 284,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

286

Telefónne poplatky

52,21 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

20.09.2019

284

Čistenie odpadových vôd

2 760,00 EUR

PPS Group a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

283

Čistenie rigolov, terénne úpravy Dúbravy

126,00 EUR

Ľubomír Nemec

Obec Dúbravy

20.09.2019

282

Solárne svetlo Želobudza

126,00 EUR

TIPLUX

Obec Dúbravy

20.09.2019

287

Oprava MK v obci Dúbravy

18 770,20 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

291

Detské obliečky a plachty

343,75 EUR

EMI-Sabinov s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

290

Laboratórny rozbor vody

141,37 EUR

ALS SK s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

289

Oprava koncovky kábla čerpadla

129,00 EUR

ČERPEX s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

288

Vytýčenie podzemného energetického zariadenia

81,55 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

281

Odber kuchynského odpadu

18,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

280

Rozšírenie kanalizácie stoka C

52 631,58 EUR

ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: