Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2018

1/2019

956 334,32 EUR

THORSTAV s.r.o.

Obec Dúbravy

02.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2019

1 400,00 EUR

Obec Dúbravy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

06.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2017

3/2019

52 631,58 EUR

ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Obec Dúbravy

17.05.2019

Zmluva č. 539/2019/ODDRF o poskyt. fin. dotácie na rok 2019

4/2019

800,00 EUR

Obec Dúbravy

Banskobystrický samosprávny kraj

27.05.2019

Zmluva o dielo č. 3/2019

5/2019

300,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Dúbravy

27.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/2019

30,00 EUR

Obec Očová

Obec Dúbravy

27.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

7/2019

30,00 EUR

Maja, n. o.

Obec Dúbravy

30.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

8/2019

30,00 EUR

Mesto Detva

Obec Dúbravy

03.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

9/2019

30,00 EUR

Obec Vígľaš

Obec Dúbravy

03.06.2019

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

10/2019

50 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Enviromentálny fond

06.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

11/2019

30,00 EUR

INTEXCOM, s.r.o.

Obec Dúbravy

10.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

12/2019

47 125,62 EUR

ASTA spol. s r. o. "v likvidácii"

Obec Dúbravy

13.06.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

13/2019

10 000,00 EUR

Obec Dúbravy

COOP Jednota SD

17.06.2019

Zmluva o grantovom účte

14/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

17.06.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2017

15/2019

52 631,58 EUR

ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Obec Dúbravy

08.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

16/2019

240,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Dúbravy

15.07.2019

Zmluva o úvere

17/2019

657 510,00 EUR

Obec Dúbravy

Štátny fond rozvoja bývania

23.07.2019

Oprava MK v obci Dúbravy

18/2019

18 770,20 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

23.07.2019

Dúbravy-uprava okolia cintorína

19/2019

6 748,73 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

29.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

20/2019

2 421,00 EUR

Ing. Daniel Šmál

Obec Dúbravy

01.08.2019

Zmluva o bežnom účte - soc.fond

21/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva o bežnom účte-Školská jedáleň

22/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva o bežnom účte - obchod

23/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva o grantovom účte

24/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

02.08.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

25/2019

5 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Slovenská agentúra životného prostredia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: