Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120255

41/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Energie2, a.s.

18.12.2019

Kúpna zmluva

40/2019

52 700,00 EUR

Agrotrade group, spol. s r.o.

Obec Dúbravy

25.10.2019

Municipálny úver - Univerzál

64/002/19

196 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

22.10.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

38/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

08.10.2019

Zmluva o dielo

37/2019

59 785,45 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Obec Dúbravy

16.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

36/2019

139,50 EUR

Marek Marcinek

Obec Dúbravy

11.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 134813 08UO1

35/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Enviromentálny fond

10.09.2019

Zmluva o dielo č. 9/2019

34/2019

42 050,27 EUR

ASTA - STAV s.r.o.

Obec Dúbravy

10.09.2019

Mandátna zmluva

33/2019

4 000,00 EUR

Ing. Jozef Pikula

Obec Dúbravy

10.09.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

32/2019

2 421,00 EUR

Ing. Daniel Šmál

Obec Dúbravy

05.09.2019

Záložná zmluva č. 600/285/2019

31/2019

657 510,00 EUR

Obec Dúbravy

Štátny fond rozvoja bývania

02.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

30/2019

330 550,50 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo životného prostredia SR

02.09.2019

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 41/2019

29/2019

82,00 EUR

Obec Dúbravy

Bučina DDD, spol. s r.o.

23.08.2019

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera

28/2019

Neuvedené

ESTY s.r.o.

Obec Dúbravy

14.08.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 201701

27/2019

5 659,14 EUR

ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Obec Dúbravy

13.08.2019

Zmluva o grantovom účte

26/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

02.08.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

25/2019

5 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Slovenská agentúra životného prostredia

01.08.2019

Zmluva o grantovom účte

24/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva o bežnom účte - obchod

23/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva o bežnom účte-Školská jedáleň

22/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

01.08.2019

Zmluva o bežnom účte - soc.fond

21/2019

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

29.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

20/2019

2 421,00 EUR

Ing. Daniel Šmál

Obec Dúbravy

23.07.2019

Dúbravy-uprava okolia cintorína

19/2019

6 748,73 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

23.07.2019

Oprava MK v obci Dúbravy

18/2019

18 770,20 EUR

Nedelka s.r.o.

Obec Dúbravy

15.07.2019

Zmluva o úvere

17/2019

657 510,00 EUR

Obec Dúbravy

Štátny fond rozvoja bývania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: