Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.09.2019

254

Stravné lístky

1 989,12 EUR

Edenred Slovakia s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

253

Telefónne poplatky

66,12 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

20.09.2019

252

Predplatné

6,00 EUR

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group

Obec Dúbravy

20.09.2019

251

Refundácia výdavkov

2 813,86 EUR

Obec Vígľaš

Obec Dúbravy

20.09.2019

250

Kancelárske potreby - matrika

600,00 EUR

Koress s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

249

Nájom kopírky skenera a tlačiarne

18,98 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

20.09.2019

248

Čistenie odpadových vôd

2 760,00 EUR

PPS Group a.s.

Obec Dúbravy

20.09.2019

247

Doprava

180,00 EUR

JL trans, s.r.o.

Obec Dúbravy

20.09.2019

246

Hygienické služby

79,14 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Dúbravy

10.07.2019

245

Telefónne poplatky

21,94 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

10.07.2019

244

Telefónne poplatky

55,72 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

10.07.2019

242

Právne služby

100,00 EUR

JUDr. Jana Sivoková - advokátka

Obec Dúbravy

10.07.2019

241

Zásoby

316,88 EUR

COOP Jednota SD

Obec Dúbravy

10.07.2019

240

Tovar

684,23 EUR

COOP Jednota SD

Obec Dúbravy

10.07.2019

239

Dodávka elektriny

11,80 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

10.07.2019

238

Servis zariadení verejného osvetlenia

445,34 EUR

Infralux s.r.o.

Obec Dúbravy

10.07.2019

237

Poplatok za sprístupnenie Škôlka Komensky

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Dúbravy

10.07.2019

236

Tovar

386,02 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

10.07.2019

235

Dotácia na nerentabilné spoje

238,99 EUR

Slovenská autobusová doprava a.s.

Obec Dúbravy

10.07.2019

243

Ročné predplatné

10,80 EUR

L.K.Permanent s.r.o

Obec Dúbravy

10.07.2019

234

Likvidácia odpadu

583,68 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

10.07.2019

233

Likvidácia odpadu

1 162,76 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

10.07.2019

232

Odber kuchynského odpadu

14,40 EUR

INTA s.r.o.

Obec Dúbravy

10.07.2019

231

Zásoby

56,78 EUR

Ľubomír Vaclavík-PASMA

Obec Dúbravy

10.07.2019

230

Zásoby

139,61 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: