Obsah

Obec Dúbravy
Dúbravy 196
962 12  Dúbravy
 
Vedúca zariadenia: Emília Remeselníková
Sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Národová
tel.: 0944 452 148
email: druhydomov.dubravy@gmail.com
 
Opatrovateľky:
tel.: 045-3700261
 
Zdravotný úsek:
tel.: 045-3700262
 
 
Ako sa k nám dostanete: 
mapka