Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Oravec
Adresa: Obecný úrad Vígľaš
              Zvolenská 1
              962 02 Vígľaš
Telefón: 045/5394 300
 
Zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
Zákon č. 478/2002 o ochrane ovzdušia
Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2000 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom

Stránka

  • 1