Obsah

Likvidácia odpadu

 

Zberný dvor Dúbravy

 

Zberný dvor je určený na bezplatné dočasné uloženie niektorých zložiek komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce Dúbravy z domácnosti pre fyzické osoby a občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Dúbravy, ktorí sa preukážu platným dokladom totožnosti, taktiež pre občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v obci a ktorí majú v obci Dúbravy riadne uhradený poplatok za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Čo patrí a nepatrí do zberného dvora

Otváracie hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod. - po telefonickom dohovore

                                piatok 15:00 - 17:00 hod. - po telefonickom dohovore

Zodpovedná osoba: Zuzana Fiľová - kontakt 0907 033 509

Ako sa sem dostanete:

 zd

 

zd

zd