Postup registrácie chovateľov včiel a včelstiev

Postup registrácie chovateľov včiel a včelstiev

  • 1. Pred začatím chovu hospodárskych zvierat, teda aj včiel je potrebná registrácia chovu podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp).
     
  • 2. Po overení skutočností uvedených v žiadosti (vzor v prílohe) RVPS potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat (všeobecné tlačivo vydané CEHZ https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf ) a u chovateľov včiel aj tlačivo oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev (https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/Oznamenie_o_chove_vcelstiev.pdf).
     
  • 3. Následne chovateľ včiel zasiela obidve vyplnené a potvrdené tlačivá do centrálnej evidencie včelstiev na adresu: 

    RVPS Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen

Dokumenty:

zzdroj: https://www.svps.sk/

Dátum vloženia: 2. 6. 2020 11:40
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2020 11:42
Autor: Správca Webu