Navigácia

Obsah

Rok 2015

Typ: ostatné
Projekty, do ktorých sa obec zapojila
7/2015
Dokončenie chodníka v centre obce.
Financovanie: Dotácia predsedu BBSK vo výške 1 500 Eur. Vlastné zdroje obce vo výške 3 427 Eur. Spolu 4 927 Eur.   
9/2015 
Rekonštrukcia kancelárie a zariadenia OÚ.
Financovanie: Vlastné zdroje obce vo výške 2 725 Eur.                                                
10/2015  
Podaná žiadosť na Poľnohosp.platobnú agentúru  na základe vyhlásenej výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z PRV č. výzvy: 5/PRV/2015.
Projekt: Dúbravy, Dvorce-ochrana územia pred povodňami.
Výsledok: Pre nedostatočné množstvo financií na uspokojenie žiadateľov nebolo našej žiadosti vyhovené.
10/2015  
Podaná žiadosť na Environmentálny fond
Žiadosť : Zateplenie úradu a spoločenskej miestnosti. Obecný úrad – rekonštrukcia kotolne.
Výsledok: Žiadosť bola 4/2016 podporená dotáciou vo výške 66 012 Eur. Realizácia ukončená 7/2016 (Zateplené podkrovie OÚ a rekonštrukcia kotolne OÚ vykurovanie peletami.

Vytvorené: 5. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2019 19:22
Autor: