Navigácia

Obsah

1. svetová vojna

Ani Dúbravy neboli ušetrené od tejto pohromy. 1.augusta 1914 bola vyhlásená mobilizácia, všetci vojnopovinní nastúpili na front. Do konca roka odišlo zo svojich domovov 23 mužov, do konca r. 1915 to bolo spolu 79 mužov. Zásobovacie pomery počas vojny neboli najhoršie, nakoľko boli ľudia každoročne v lete i včas potreby zamestnaní pri vígľašskom veľkostatku a takto si zaobstarávali potrebné veci k živobytiu.
Zoznam padlých z našej obce: 1.svetová vojna
Dolniak Ján
Grňa Juraj
Hodúľ Tomáš
Jucha Matúš
Kapec Juraj
Kapec Peter
Kucbel Jozef
Mojžiš Jozef - Sado
Pleva Marcel
Smutný Ján
Smutný Jozef
Smutný Matúš
Smutný Peter
Sumega Jozef
Šmál Jozef
Šmál Ján
Vajs Fridrich
Zlieskovský Pavol