54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Kedy: 12. 7. 2019 10:00 – 14. 7. 2019 17:30

Kde: Amfiteáter Detva

54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
12. - 14. júla 2019

Typ akcie: hudba (folklór - ľudové tradície)

54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

 

                                          12. - 14.  júla 2019                                                         

SCÉNICKÉ PROGRAMY - HLAVNÁ SCÉNA, AMFITEÁTER

 

Piatok, 12. júla 2019

 

20.00 - 21.30 h

PODPOLIANSKA PIESEŇ RODINY   

Uvítací program domáceho regiónu

21.30 – 23.00 h

POZDRAV ZO ZEMPLÍNA 

Program folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec

 

Sobota, 13. júla 2019 

 

15.30 – 16.30 h

LÚKA SA NÁM NÚKA ...

Program detských folklórnych súborov

16. 30 – 17.30 h

OD OBRADOV K DETSKÝM HRÁM

Program o jarných chorovodoch

17.30 – 18.00 h

MLADUCHA VO VENCI, POTOM ŽENA ZAČEPČENÁ             

Ukážky tradičného svadobného odevu z obcí regiónov stredného Slovenska

 

20.00 - 20.15 h

HODVÁBNY HLAS A HODVÁBNY SLÁČIK

Speváčka Anka Klimová a ženská spevácka skupina FS Detva s ľudovou hudbou Jaroslava Hazlingera

20.15 - 21.15 h                                                               

PODPOLIANSKE ROZKAZOVAČKY

Program z cyklu Klenoty kultúrneho dedičstva

21.30 – 23.00 h

KOREN(I)E TVORBY

Zrodené 2018 - 2019

 

Nedeľa,  14. júla 2019

 

13.30 - 15.00 h

ČARO PASTIEROV

46. Krajanská nedeľa - Program súborov, skupín a sólistov Slovákov žijúcich v zahraničí garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Folklórny spolok Púčik, Brno, ČR

15.15 – 16.30 h

SPIEVA CELÁ RODINA, SPIEVA CELÁ DEDINA

Program vyzdvihujúci príklady rodín pri pestovaní folklórnych tradícií obcí na Slovensku

 

                                  NESCÉNICKÉ PROGRAMY, VÝSTAVY                                       

K POCTE MAJSTROM 2020

Tvorba umeleckých diel - dvoch drevených vyrezávaných krížov od majstrov Jána Hlinicu a Jozefa Krnáča, ktoré budú venované pamiatke na významných podpolianskych rodákov - Jána Kulicha a Štefana Nosáľa

Štvrtok – piatok  11. ¬ 12. júla  2019, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1

INSTRUMENTUM EXCELLENS 2019 – ZVUKOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE - HRAČKY, ZVONCE

Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov 

 

Piatok,  12. júla 2019

 

10.00 – 18.00 h, Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva  

ZÁHRADA UMENIA

Tvorivé dielne pre deti a dospelých  

15.30 - 18.00 h, od fontány pred  KC  A. Sládkoviča, na Nám. SNP a amfiteáter

HORE DETVOU…                                                                                                                           

Hudobná pozvánka, vyhrávanie heligonkárov 

17.00 – 18.00 h, Areál amfiteátra - Jarmočná scéna

OTVORENIE PODUJATÍ V AREÁLI JARMOKU REMESIEL

Pozvanie na nescénické programy festivalu

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL                     

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov                            

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra  

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIA         

Prezentácia certifikovaných výrobkov regiónu Podpoľanie

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

SALAŠ NA DETVE                                                                                          

Ukážky zo života a práce na salaši v podaní chovateľa oviec Jozefa Zvaru

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

DVOR U DETVANOV                                                                                    

Neformálny priestor u domácich Detvanov ¬ gazdu Joža Rudhana a členov folklórnej skupiny      

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

PODPOLIANSKY DVOR                                               

Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností a možností cestovného ruchu

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

KRAJANSKÝ DVOR                         

Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne  

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

GAJDOŠSKÝ DVOR

Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch

18.00 – 19.00 h, Areál amfiteátra - Jarmočná scéna

PRI HELIGÓNKE                                                                                                             

Spievanie s tými a pre tých, ktorým heligónka prirástla k srdcu   

 

Sobota, 13. júla 2019

 

9.00 – 20.00 h,  Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL                                     

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

DETVIANSKE DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE A ICH MAJSTRI         

Majstrovstvo detvianskych drevorezbárov ¬ prvok Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra  

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIA         

Prezentácia certifikovaných výrobkov regiónu Podpoľanie

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

SALAŠ NA DETVE                                                                                          

Ukážky zo života a práce na salaši

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

DVOR U DETVANOV                                                                                                   

Neformálny priestor u domácich Detvanov ¬ gazdu Joža Rudhana a členov folklórnej skupiny      

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

PODPOLIANSKY DVOR                                                                              

Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností a možností cestovného ruchu 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

KRAJANSKÝ DVOR                                         

Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne  

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

GAJDOŠSKÝ DVOR

Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch a škola hry Ľuba Tatarku a jeho hostí

10.00 – 11.00 h, Dom kultúry A. Sládkoviča

ROZHOVORY O ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOCH  ¬ ZVUKOVÉ HRAČKY 

Program spojený s tvorivou dielňou (určené aj deťom)

10.00 – 18.00 h, Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva  

ZÁHRADA UMENIA

Tvorivé dielne pre deti a dospelých  

10.00 – 11.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

ŠKOLA PODPOLIANSKYCH ROZKAZOVAČIEK

Základy spevno-hudobno-tanečného rozkazovania si pred muzikou   

11.00 ¬ 12.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

POĎTE SI ROZKÁZAŤ 

Možnosť vyskúšať si podpolianske rozkazovačky                                                                                          

11.00 – 12.00 h, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1     

PRIJATIE ZÁSTUPCOV KRAJANSKÝCH KOLEKTÍVOV PRIMÁTOROM MESTA

14.00 – 15.00 h, Nám. SNP Detva

INŠPIROVANÉ TRADIČNÝM ODEVOM PODPOĽANIA

Prehliadka replík tradičného odevu a súčasného oblečenia inšpirovaného tradičným

23.00 ¬ 03.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna 

POĎME TAM, KDE HRAJÚ!                                                                                        

Zábava pri ľudových hudbách 

 

Nedeľa,  14. júla 2019

 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL                                     

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra  

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT      

Prezentácia certifikovaných výrobkov regiónu Podpoľanie

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra

DETVIANSKE DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE A ICH MAJSTRI       

Majstrovstvo detvianskych drevorezbárov - prvok Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

SALAŠ NA DETVE                                                                                          

Ukážky zo života a práce na salaši

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

DVOR U DETVANOV                                                                                                   

Neformálny priestor u domácich Detvanov - gazdu Joža Rudhana  a členov folklórnej skupiny      

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

PODPOLIANSKY DVOR                                                                              

Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností a možností cestovného ruchu 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

KRAJANSKÝ DVOR                                         

Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne                

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

GAJDOŠSKÝ DVOR                                                                                                       

Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch a škola hry Ľuba Tatarku a jeho hostí 

10.00 – 15.00 h, Dom umenia Arteska, Partizánska ul. 63, Detva  

ZÁHRADA UMENIA

Tvorivé dielne pre deti a dospelých  

17.00 – 17.30 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

POĎAKOVANIE V KRAJANSKOM DVORE                                                            

 

VÝSTAVY                            

 

Z TVORBY JÁNA KULICHA, Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine, T. Vansovej 2

Výstava z diela akademického sochára Jána Kulicha                                                                     

31. mája do 17. novembra 2019, Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva                  

FESTIVAL ROK 30

Cyklus výstav súčasnej umeleckej tvorby študentov umeleckých škôl a umelcov zo Slovenska

11. – 14. júla, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1 

KAJINOMAĽBA PODPOĽANIA ¬  Robert Haček, Dom kultúry A. Sládkoviča

11. – 14. júla, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1   

KOVAČICKÁ INSITA

Výstava z tvorby insitných maliarov

11. júla – 31. októbra, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

ĽUDOVÉ KOŽUCHY A KOŽUŠNÍCI                                                                           

Výstava zo zbierok Podpolianskeho múzea a z tvorby súčasných výrobcov

Vernisáž: 11. júla o 17.00 h

11. – 14. júla, Kultúrny dom pri kostole, Partizánska ul. 71

ZABUDNUTÉ DEDINY                                                                                  

Úvodná výstava z cyklu Zabudnuté dediny, prezentujúca tradičný odev a artefakty tradičnej kultúry obcí Žibritov, Beluj a Klastava

11. – 14. júla, Detvianske ľudové umenie, Partizánska ul. 75

VYŠÍVANÉ KRIVOU IHLOU

Výstavka prác vyšívačiek spolupracujúcich s Detvianskym ľudovým umením ¬ Ivetou  Smilekovou

12. – 14. júla,  Areál amfiteátra, Humno

ŽIVOT PASTIEROV

Výstava zo života pastierov. Pastierstvo je život na ceste a táto cesta znamená život.

Vernisáž: 12. júla o 17.00 h

FSP OČAMI NOVINÁROV A FOTOGRAFOV

Galéria na stránke festivalu

 

Trvalé výstavy a expozície:

 

OVCE MOJE, OVCE...     Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

Valaská kultúra na Podpoľaní                                                                  

DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA, Podpolianske múzeum, SNP 1

Výstava o histórii Detvy

Z DETVY NA MORE ...Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Výstava o živote slávneho detvianskeho rodáka

DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE, Kalvária pri detvianskom cintoríne

Expozícia obnovených náhrobných krížov                                                         

KABANICE JÁNA PIVKU, Penzión Pri Studni, Partizánska ul. 70

Výstavka o poslednom tradičnom detvianskom výrobcovi kabaníc

Z HISTÓRIE KOHNOVHO DOMU, Penzión Pri Studni, Partizánska ul. 70                 

Dokumentácia o histórii jedného z najstarších domov v Detve

 

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ

 

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Amfiteáter Detva, Detva

Časová náročnosť

Doba trvania: 2.3 dní

Organizátor

Mesto Detva
Dátum vloženia: 3. 7. 2019 11:44
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2019 12:23
Autor: Správca Webu