Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.07.2021

252

Zásoby ŠJ

13,45 EUR

Limas

Obec Dúbravy

30.07.2021

253

Zásoby ŠJ

7,04 EUR

Limas

Obec Dúbravy

30.07.2021

254

Kancelárske potreby

222,97 EUR

Koress s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

255

Poistenie zodpovednosti za škodu

31,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

283

Predplatné

10,80 EUR

L.K.Permanent s.r.o

Obec Dúbravy

30.07.2021

256

Dodávka elektriny

44,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

258

Dodávka energie

1 110,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

259

Rozbor vody

244,55 EUR

ALS SK s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

260

Systémová podpora URBIS

140,00 EUR

MADE spol. s r. o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

261

Nájom za motorové vozidlo

250,00 EUR

Obec Korytárky

Obec Dúbravy

30.07.2021

257

Obchod

125,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

262

Tovar

261,29 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

263

Právne služby

100,00 EUR

JUDr. Jana Sivoková - advokátka

Obec Dúbravy

30.07.2021

264

Doprava

336,00 EUR

JL trans, s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

265

Odchyt psa

100,00 EUR

pefima s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

266

Telefónne poplatky

6,40 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

267

Hygienické služby

85,14 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

268

Dotácia na nerentabilné spoje

238,99 EUR

Slovenská autobusová doprava a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

269

Servis zariadení verejného osvetlenia

445,34 EUR

Infralux s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

270

Zásoby ŠJ

12,32 EUR

Limas

Obec Dúbravy

30.07.2021

271

Telefónne poplatky

20,88 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

30.07.2021

272

Nájom kopírky skenera a tlačiarne

19,99 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

30.07.2021

273

Zásoby

72,61 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

274

Likvidácia odpadu

965,62 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

275

Likvidácia odpadu

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: