Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.07.2021

224

Telefónne poplatky

20,88 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

30.07.2021

225

Telefónne poplatky

7,51 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

226

Cena práce zdravotníckeho personálu

248,50 EUR

RC-T Detva s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

227

Dodávka energie

27,90 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

228

Poistenie zodpovednosti za škodu

53,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

229

Zásoby

57,34 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

230

Servis zariadení verejného osvetlenia

445,34 EUR

Infralux s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

231

Odchyt psa

100,00 EUR

pefima s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

232

Dotácia na nerentabilné spoje

238,99 EUR

Slovenská autobusová doprava a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

233

Obchod

125,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

234

Dodávka elektriny

44,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

235

Dodávka energie

1 110,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

236

Poplatok za odber podzemnej vody

249,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik s.p.

Obec Dúbravy

30.07.2021

237

Kancelárske potreby

204,14 EUR

Koress s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

238

Tovar

264,99 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

239

Tovar

779,08 EUR

COOP Jednota SD

Obec Dúbravy

30.07.2021

240

Hygienické služby

81,17 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

241

Čistenie odpadových vôd

2 760,00 EUR

PPS Group a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

242

Telefónne poplatky

68,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dúbravy

30.07.2021

243

Matrika - úradné listiny

19,82 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Dúbravy

30.07.2021

244

Právne služby

100,00 EUR

JUDr. Jana Sivoková - advokátka

Obec Dúbravy

30.07.2021

245

Licencia na využívanie softvéru TENDERnet

318,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

246

Oprava kotla

86,00 EUR

Ladislav Németh ekotherm

Obec Dúbravy

30.07.2021

247

Oprava traktora

2 136,49 EUR

G-Technik s.r.o.

Obec Dúbravy

30.07.2021

248

Poistenie zodpovednosti za škodu

121,31 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: