Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2021

Zmluva o bežnom účte

16/2021

Neuvedené

Obec Dúbravy

Prima banka Slovensko, a.s.

19.07.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

15/2021

324,00 EUR

Sivoková Ľudmila

Obec Dúbravy

19.07.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

14/2021

63,00 EUR

Grňo Pavel a Mária

Obec Dúbravy

19.07.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

13/2021

355,50 EUR

Žubretovský Milan a Emília

Obec Dúbravy

28.06.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

12/2021

784,88 EUR

Obec Dúbravy

Kamenský J., Beňová A., Smutný J., Smutný J.

21.06.2021

Zmluva o dielo

11/2021

21 262,68 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Obec Dúbravy

11.06.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

10/2021

265,00 EUR

Obec Dúbravy

TENDERnet s.r.o.

02.06.2021

Dodatok k zmluve o zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov

3/2021

Neuvedené

NATUR-PACK a.s.

Obec Dúbravy

02.06.2021

Zmluva o poskytovaní servisu

8/2021

Neuvedené

Obec Dúbravy

Ing. Ján Cerovský - ELPOS

02.06.2021

Nájomná zmluva na automobil

7/2021

Neuvedené

Obec Dúbravy

Obec Korytárky

25.05.2021

Kúpno predajná zmluva z 15.12.2021

6/2021

Neuvedené

Holík Juraj a Ľuba Holíková

Obec Dúbravy

12.05.2021

Poskytnutie dotácie

1421 369

1 400,00 EUR

Obec Dúbravy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11.05.2021

Záložná zmluva č.600/285/2019

600/285/2019

Neuvedené

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Dúbravy

06.05.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-291

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Dúbravy

29.04.2021

Zmluva o termínovanom úvere

64/001/21

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dúbravy

06.04.2021

Zmluva o audítorskej činnosti

5/2021

600,00 EUR

Ing. Cibulova Daniela

Obec Dúbravy

05.04.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o doddaní tovarov uzatvorenej dňa 8.1.2020

9/2021

Neuvedené

NetSpace s.r.o.

Obec Dúbravy

16.03.2021

Zmluva o spolupráci

07/03/2021

600,00 EUR

Obec Dúbravy

Rozvojová Agentúra banskobystrického samosprávneho kraja n.o.

04.03.2021

Dodatok č. 6

1/2021

Neuvedené

RC-T Detva s.r.o.

Obec Dúbravy

25.02.2021

Dodatok č. 5

1/2021

Neuvedené

RC-T Detva s.r.o.

Obec Dúbravy

11.02.2021

Dodatok č. 3

1/2021

Neuvedené

RC-T Detva s.r.o.

Obec Dúbravy

05.02.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

4/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distibučná, a.s.

Obec Dúbravy

05.02.2021

Dodatok č. 2

1/2021

Neuvedené

RC-T Detva s.r.o.

Obec Dúbravy

29.01.2021

Zmluva o dielo

3/2021

Neuvedené

Dušan Kuttner

Obec Dúbravy

29.01.2021

Dodatok k zmluve 15 066/01

2/2021

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: