Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2020

Poistná zmluva

26/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Komunálna poisťovňa a.s.

01.07.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z2020529_Z

25/2020

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Dúbravy

29.06.2020

Licenčná zmluva

24/2020

165,00 EUR

Obec Dúbravy

TENDERnet s.r.o.

12.06.2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

23/2020

40 016,96 EUR

ASTA - STAV s.r.o.

Obec Dúbravy

08.06.2020

Zmluva o spolupráci č. 13/05/2020

22/2020

400,00 EUR

Obec Dúbravy

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

02.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.6.2018

21/2020

18 523,45 EUR

THORSTAV s.r.o.

Obec Dúbravy

01.06.2020

Zmluva o dielo č. 200502

20/2020

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Dúbravy

01.06.2020

Zmluva o dielo

19/2020

11 679,67 EUR

PUR-STAV KB, s.r.o.

Obec Dúbravy

28.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

18/2020

273 060,83 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo životného prostredia SR

21.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2020

990,00 EUR

PROGRANT s.r.o.

Obec Dúbravy

01.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

16/2020

1 400,00 EUR

Obec Dúbravy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

27.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemku

15/2020

Neuvedené

Jozef Zvara

Obec Dúbravy

23.03.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

14/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

NATUR-PACK a.s.

19.03.2020

Dohoda č. 20/33/012/16

13/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Zvolen

11.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1120255

12/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Energie2, a.s.

09.03.2020

Dodatok č. 9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

11/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Marius Pedersen a.s.

05.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

10/2020

Neuvedené

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Dúbravy

20.02.2020

Kúpna zmluva s COOP Jednota SD

9/2020

10 000,00 EUR

Obec Dúbravy

COOP Jednota SD

13.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003031 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

8/2020

29 000,00 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo vnútra SR

29.01.2020

Dodatok - Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

7/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

Marius Pedersen a.s.

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

6/2020

14 250,00 EUR

Obec Dúbravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

23.01.2020

Zmluva o spolupráci a zabezpečení pripojenia k verejným telekom. službám

5/2020

Neuvedené

Obec Dúbravy

NetSpace s.r.o.

22.01.2020

Kúpna zmluva

4/2020

167 167,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Dúbravy

16.01.2020

Zmluva o spolupráci č. 01/01/2020

3/2020

400,00 EUR

Obec Dúbravy

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

09.01.2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

2/2020

6 666,00 EUR

Jozef Zvara, SHR

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: