Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením

Výzva všetkým vlastníkom a užívateľom pozemkov na dodržiavanie zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín.na neobrábaných pozemkoch.Verejná vyhláška

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť