Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - "Farma Želobudza - zmena stavby pred dokončením"

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 13. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť