Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kuric Rastislav

 

Ohlasovňa pobytu v Dúbravách

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f)   zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

15. júna 2022 

 

Rastislav Kuric, nar. 02.03.1977 ......................................................................................................................................................

(uveďte meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

            Miestom nového trvalého pobytu je obec Dúbravy

 

 

V Dúbravách, dňa  15.06.2022

 

 

                                                                                  otlačok pečiatky ohlasovne pobytu

      a podpis zamestnanca ohlasovne

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť