Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov.pdf

                                       OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby

do orgánov samosprávy obcí konaných

 

dňa 29. októbra 2022

 

       Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách podľa § 7 v nadväznosti na § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 114/2022 zo dňa 18.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách

 

bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v 2 volebných obvodoch

 

Volebný obvod

Volebný obvod zahŕňa

Počet zvolených poslancov

1

Dúbravy

5

2

Dúbravy – Hradná, Želobudza, Iviny

2

 

 

                                                                                                             Elena Grňová
                                                                                                                                                        starostka obce

 

V Dúbravách, dňa 19.07.2022

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť