Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Beňo Matúš

Obecný úrad v Dúbravách v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.


oznamuje, že občanovi: Beňo Matúš, rok nar. 1965

 

bola na Obecný úrad, Dúbravy 196, Dúbravy doručená písomnosť.


Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Dúbravy, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dúbravách počas  úradných hodín.


Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Vyvesené: 17. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť