Navigácia

Obsah

Späť

Oznam na preberanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznam na preberanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf

OZNÁMENIE

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Dúbravách pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022

 

Mgr. Katarína Strnová, tel. 0911 970 846

 

oznamuje, že preberanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dúbravách sa uskutoční na adrese:

 

Dúbravy č. 68, 962 12  Dúbravy

pracovných dňoch v čase od 13:00 – 17:00 hod.

                                                                    

a v utorok 30. augusta 2022 od 16:00 – 24:00 hod.

 

Politické strany resp. koalície doručujú kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny osobne.

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Katarína Strnová
                                                                                               zapisovateľka MVK v Dúbravách

Vyvesené: 20. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť