Navigácia

Obsah

Späť

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK.pdf 

Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie v Dúbravách

 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisii doručí politická strana alebo koalícia starostke obce do 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii doručí politická strana alebo koalícia starostke obce do 22. septembra 2022 do 24:00 hod.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej alebo elektronickej forme. V listinnej forme na adresu Obec Dúbravy, Obecný úrad, Dúbravy 196, 962 12  Dúbravy a v elektronickej forme na adresu obec@dubravy.sk, prípadne katarina.janokova@dubravy.dcom.sk.

 

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Obec Dúbravy utvorené 3 volebné okrsky.

Okrsok č. 1: Dúbravy č. 196 - sála kultúrneho domu

Okrsok č. 2: Dúbravy - Hradná č. 232 – miestnosť v požiarnej zbrojnici

Okrsok č. 3: Dúbravy - Iviny č. 259 – miestnosť pri predajni

 

 

 

 

                                                                                             Elena Grňová
                                                                                            starostka obce

Vyvesené: 20. 7. 2022

Dátum zvesenia: 25. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť