Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.07.2023

305

Poistenie zodpovednosti za škodu

121,31 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dúbravy

20.07.2023

304

Ochranné a čistiace prostriedky ZpS

222,24 EUR

L Master s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

303

Nájom kopírky skenera a tlačiarne ZpS

55,88 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

20.07.2023

302

Nájom kopírky skenera a tlačiarne

20,96 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Dúbravy

20.07.2023

301

Odber kuchynského odpadu ZpS

12,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

300

Odber kuchynského odpadu

14,40 EUR

INTA s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

299

Telefónne poplatky

94,77 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Dúbravy

20.07.2023

298

Čistenie odpadových vôd

2 760,00 EUR

PPS Group a.s.

Obec Dúbravy

20.07.2023

297

Tovar

1 284,66 EUR

COOP Jednota SD

Obec Dúbravy

20.07.2023

296

Likvidácia odpadu

1 101,74 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

20.07.2023

295

Likvidácia odpadu

901,87 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

20.07.2023

294

Likvidácia odpadu

2 639,17 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Dúbravy

20.07.2023

293

Telefónne poplatky ZpS

14,74 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

292

Telefónne poplatky

2,68 EUR

Slovak Telekom

Obec Dúbravy

20.07.2023

291

Právne služby

100,00 EUR

JUDr. Jana Sivoková - advokátka

Obec Dúbravy

20.07.2023

290

Zásoby ZpS

604,01 EUR

COOP Jednota SD

Obec Dúbravy

20.07.2023

289

Zásoby ZpS

347,96 EUR

GPM VOZ,s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

288

Zásoby ZpS

3,60 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

287

Zásoby ZpS

690,16 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

286

Zásoby ŠJ

157,58 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

285

Zásoby ŠJ

553,75 EUR

COOP Jednota SD

Obec Dúbravy

20.07.2023

284

Doprava - za pitnú vodu

337,28 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s

Obec Dúbravy

20.07.2023

283

Tovar

369,63 EUR

Mravec a synovia s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

282

Užívanie IS Cygnus

258,05 EUR

IRESOFT s.r.o.

Obec Dúbravy

20.07.2023

281

Prenájom kontajnerov

153,00 EUR

Technické služby mesta

Obec Dúbravy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: