Navigácia

Obsah

Späť

Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (137.19 kB)

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Počet podpisov na petíciu.pdf

Oznámenie počtu obyvateľov.pdf

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov.pdf

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf

Oznam na preberanie kandidátnych listín.pdf

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OkVK

 

Vyvesené: 27. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť