Navigácia

Obsah

Komisia OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
 

Predseda komisie: Natália Marcineková

Členovia: Miroslav Kapec, Jozef Ľupták
                    

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Náplňou práce komisie je plnenie úloh podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov