Navigácia

Obsah

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Z úveru ŠFRB obec realizuje výstavbu Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť seniorom našej obce dôstojnú starobu, podať im a ich rodinným príslušníkom pomocnú ruku, keď to budú potrebovať. Kapacita zariadenia je 40 miest.