Obsah

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov v Dúbravách otvárame od 3. januára 2022. 

Klientov budeme prijímať postupne podľa vypracovaného  harmonogramu.

 

Hľadáte druhý domov pre svojich rodičov alebo starých rodičov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby?
Ponúkame Vám možnosť ich umiestnenia v novovybudovanom Zariadení pre seniorov v Dúbravách s celoročným
pobytom, a výhľadom na pohorie Poľana. Zriaďovateľom zariadenia je obec Dúbravy.

Jedná sa o prízemnú bezbariérovú budovu, ktorej kapacita je 40 klientov. Prevádzková ubytovacia časť je riešená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V ubytovacích bunkách s predsieňou, bezbariérovou kúpeľňou a WC je možné ubytovať 5 klientov v dvojlôžkovej a trojlôžkovej izbe. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami a úložným priestorom pre šatstvo a osobné veci. Z každej izby je východ cez balkónové dvere do upraveného vonkajšieho priestoru zariadenia, čo umožňuje premiestniť ležiacich pacientov za účelom načerpať novú energiu z okolitej prírody. Budova a izby klientov sú dostatočne presvetlené. V zariadení je vlastná kuchyňa, priestranná jedáleň a spoločenská miestnosť. Budova sa nachádza v tichom prostredí centra obce, kde je dostupná pošta, kaderníctvo, pekáreň, maloobchodné predajne a rímskokatolícky kostol.

Na klientov sa teší odborný tím so skúsenosťami s prácou so seniormi v zariadení, ktorý ponúka sociálne a zdravotné služby s celodennou starostlivosťou, prihliadajúc na sociálny a zdravotný stav klienta. Pracovný tím tvoria aj pracovníci, ktorí sú pripravení klientom zabezpečiť ich životné potreby ako je strava. Voľný čas klientov bude vypĺňať pracovník sociálnej rehabilitácie a pracovník pre záujmovú činnosť.

Klientom chceme vytvoriť príjemnú atmosféru, aby cítili našu lásku a úctu k nim. Sme pripravení počúvať ich príbehy, ktoré s radosťou rozprávajú, načúvať ich radám vyplývajúcich z ich životných skúseností . Chceme, aby seniori žijúci v našom zariadení boli šťastní a veselí. Radi by sme im ukrojili a darovali aspoň malý kúsok z našej energie a vitality.